Alle børn og unge har brug for at føle,
at de ikke er alene med svære tanker og følelser

Hjerterums to sorggrupper ønsker at gøre en forskel

Om Hjerterum

Alle børn og unge har brug for at føle, at de ikke er alene med svære tanker og følelser.

Børn oplever ikke kun sorg, når far, mor eller en anden nærtstående dør. De oplever også sorg ved andre former for tab, f.eks. ved skilsmisse, når mor eller far er alvorligt syg og måske skal dø.

Sorg er en uhåndgribelig størrelse. Men det er også et livsvilkår. Vi møder den alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv og i en eller anden form.

Til trods for det, er sorg noget af det, vi taler mindst om. Og har sværest ved at tale om. Men hvorfor tier vi netop når, der burde være flest ord?

Sorg er et stort tabu. En tung sorg glemmes aldrig, men vores erfaringer viser tydeligt at åbenhed, dialog og empati er vejen til at leve med sorgen som et livsvilkår.

Kender du et barn eller et ungt menneske, som kunne have gavn af fællesskabet i gruppen eller vil du vide mere om gruppen, så tøv ikke med at kontakte os.

To sorggrupper med hvert sit sigte

Om Vente- Og Sorggruppe

For hvem?

Er et gratis tilbud til børn og unge der har livstruende sygdom tæt inde på livet eller har mistet én, der står dem nær. Gruppen mødes hver anden uge i alt 10 gange.

Hvad laver man?

I gruppen

  • Griner og græder du sammen med andre, der er i situationer, som ligner din egen.
  • Samtaler vi om ting, som du ved en masse om, men som andre ikke forstår.
  • Kan du være tryg sammen med ansvarlige voksne, der ikke er personligt involveret i din sorg.

Om Samtalegrupper - for Skilsmissebørn

For hvem?

Er et gratis tilbud for børn og unge med fraskilte forældre. Gruppen mødes hver anden uge i alt  8 gange.

Hvad laver man i Gruppen?

Til hver samling møder børnene en tryg og genkendelig ramme, hvor de taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre fx

  • Savn
  • Hvis forældrene er uvenner
  • Skiftedagen, mine to hjem, forskellige regler
  • Fars/mors nye kæreste, mine nye søskende
  • Når jeg ikke kan sove og føler mig ked af det

 

Erfaringer viser, at børn med fraskilte forældre har meget gavn af, at mødes med jævnaldrende med lignende erfaringer.

Gruppen er et frirum, hvor der tales om det, der fylder i bevidstheden efter skilsmissen.

Bliv frivillig

Hjerterum er en frivillig forening, der hjælper sorgramte børn og unge. Hver anden uge mødes børn og unge i en af vores sorggrupper. Det kan kun lade sig gøre med hjælp fra de frivillige, der faciliterer grupperne.

Vi forlanger børneattest på alle personer i Hjerterum - de frivillige, bestyrelsen og alle andre, der er involveret i foreningens arbejde.

Vi tager nye frivillige ind i takt med at vi åbner nye grupper, så du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i et meningsfyldt frivilligt arbejde med børn og unge.

Hvis du har spørgsmål angående frivilligt arbejde som sorggruppeleder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt